W dniu 22.04.2017 roku zorganizowaliśmy wycieczkę do Warszawy.