NAGRODA DYREKTORA DLA WIKTORII

                         W dniu 18.06.2020 roku odbyło się spotkanie podopiecznych i kadry POW „Jedynka”. Na spotkaniu podsumowano bieżący rok szkolny – jego wyzwania i osiągnięcia. Drugi semestr, zdominowany przez pandemię koronawirusa, był szczególnie trudny, zarówno dla wychowanków, jak i wychowawców. Wszyscy musieliśmy się zmierzyć z nową rzeczywistością – lockdownem oraz zdalną nauką. Początki nauki online były trudne, ale z biegiem czasu coraz lepiej i sprawniej sobie z nią radziliśmy. Wymagała ona dużo zaangażowania i samodyscypliny ze strony podopiecznych. I tak, Zespół placówki, w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 postanowił docenić Wiktorię K. Dziewczynka wyróżniła się swym podejściem do obowiązków szkolnych, sumiennością i systematycznością. Za swą postawę Wiktoria otrzymała Nagrodę Dyrektora POW „Jedynka”. Dziewczynka była bardzo dumna z wyróżnienia. Gratulujemy Wiktorii! Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli nagrodzić więcej osób. Zachęcamy wszystkich do pracy i swego rozwoju.

                                                                                                                                                         autor: Agnieszka Lewczuk

<<< Powrót do aktualności