W lutym ogłosiliśmy konkurs literacko – plastyczny pod hasłem: „Miłość i przyjaźń są magią.