W dniu 20.02.2015 roku wyjechaliśmy na warsztaty garncarskie do Uhowa.