W dniu 24 maja 2019 roku wzięliśmy udział w X Turnieju Strzeleckim woj. podlaskiego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych organizowanym przez POW w Łomży.