W naszej placówce może przebywać do 14 dzieci i młodzieży powyżej 10-mego roku życia, którym zapewniamy całodobową opiekę i wychowanie. Stanowimy jedną z form opieki zastępczej stosowanej w sytuacjach kryzysowych dla rodziny i dzieci.

 Realizujemy zadania przewidziane dla placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej na mocy:

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

( Dz. U. 2011 nr 149 poz. 887 z późn. zm. )

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

( Dz. U. 2011 nr 292 poz. 1720 )

 

STATUT

Statut POW "Jedynka" 2013

   Zmiany w Statutucie POW "Jedynka" 2016r

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

                                                                               Regulamin Organizacyjny 2016 rok

                                                                        Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym 2017 rok

                                                                        Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym 2018 rok