Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedynka"

ul. Słonimska 8
15-028 Białystok

tel. / fax (85) 732-87-25   tel. (85) 741-60-23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dane do wystawiania faktur :

Nabywca

MIASTO BIAŁYSTOK

ul. Słonimska 1  15-950 Białystok

NIP: 966 211 72 20

Odbiorca

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Jedynka” – POW1

ul. Słonimska 8  15-028 Białystok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

domdzieckanr1@op.pl
biuro@domjedynka.bialystok.pl
dyrektor@domjedynka.bialystok.pl
pedagog@domjedynka.bialystok.pl
ksiegowosc@domjedynka.bialystok.pl

NIP: 966-07-87-778
REGON: 000735470

DYREKTOR - mgr Jacek Przesmycki  Z-ca DYREKTORA - mgr Justyna Pugacewicz 

Bank Pekao S.A. Oddział w Białymstoku
NR KONTA PLACÓWKI  67 1240 5211 1111 0010 3558 1670

Swift : PKOP PL PW