Biuro, adres i dane kontaktowe:

 Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Białymstoku 

  15-021 Białystok

  ul. Orla 6A

  telefon: 85 741 68 46

  e-mail: sekretariat@centrumbia.pl

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Placówka mieści się:

 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Jedynka”

  ul. Słonimska 8, 15-028 Białystok

  tel. (85) 732-87-25, (85) 741-60-23