" Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością. "

  - Thomas Jefferson

 

Naszą pracę wspomagają wolontariusze. Celem ich działań jest rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem i wsparcie pracy wychowawców poprzez:

  • pomoc dzieciom w odrabianiu prac domowych
  • rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci
  • organizowanie kół zainteresowań
  • wspólne spędzanie wolnego czasu
  • współuczestnictwo w organizowanych imprezach na rzecz dzieci.

 

Wolontariuszem może być osoba pełnoletnia, nie karana, poinformowana o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce i ich rodzin.

Z wolontariuszem zawierany jest kontrakt określający zakres i czas wykonywania przez niego świadczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące wolontariatu można uzyskać w placówce lub na  STRONIE  Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

                                      WOLONTARIAT