Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom pod Modrzewiem"

 ul. św. Andrzeja Boboli 5

15-649 Białystok

 tel. 535 335 632

 biuro@domjedynka.bialystok.pl
dyrektor@domjedynka.bialystok.pl
pedagog@domjedynka.bialystok.pl
ksiegowosc@domjedynka.bialystok.pl

 

DYREKTOR - mgr Jacek Przesmycki   Z-ca DYREKTORA - mgr Justyna Pugacewicz

NIP: 5423251485

Bank Pekao S.A. Oddział w Białymstoku
NR KONTA PLACÓWKI  32 1240 6292 1111 0010 6768 9887

Swift : PKOP PL PW