SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU POW „JEDYNKA”

 

                       Samorząd POW „Jedynka”  został powołany w dniu 27.03.2014 r. Organizację pracy i zadania Samorządu określa Regulamin Samorządu. Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie placówki, a ich reprezentantami są Przedstawiciele Samorządu.

 

.................................................................................................................................................................................................................