Tegoroczne wakacje rozpoczęliśmy od krótkiego, lecz bardzo aktywnego wyjazdu do wsi Doktorce.