NAGRODA DYREKTORA DLA MAKSYMA

          Koniec pierwszego półrocza w szkole to ferie zimowe, ale też czas podsumowań –  wyników nauczania, zrealizowanych planów, osiągniętych celów. Spośród wszystkich wychowanków, w I semestrze roku szkolnego 2019/2020, wyróżnił się Maksym. Zespół placówki docenił chłopca za pozytywne wyniki nauczania (średnia ocen 4,75 i ocena bardzo dobra z zachowania), systematyczne uczęszczanie na zajęcia dodatkowe (nauka gry na perkusji) oraz zaangażowanie na rzecz grupy i domu. Maks otrzymał Nagrodę Dyrektora POW „Jedynka” – dyplom, a także upominek (zegarek oraz pałeczki do perkusji). Chłopak był bardzo zadowolony z wyróżnienia. Mamy nadzieję, iż uznanie to zmotywuje Maksa, a także innych wychowanków, do dalszej pracy, nauki i rozwijania zainteresowań.

                                                                                                                                                                 autor: Agnieszka Lewczuk

                                                                          

              

 

<<< Powrót do aktualności