OKNO ŻYCIA

Okno Życia zostało otwarte i poświęcone przez duchownych wyznania rzymskokatolickiego i prawosławnego w dniu 7 maja 2009 roku. Powstało z myślą o kobietach, które z różnych przyczyn nie chcą lub nie mogą opiekować się swoim nowo narodzonym dzieckiem. Okno jest jednak przede wszystkim szansą na życie dla dzieci, których Matki mogą bezpiecznie i anonimowo je tam zostawić.

                      Pojawienie się dziecka w oknie życia sygnalizowane jest przez pager, który przez cały czas nosi przy sobie dyżurny wychowawca. Gdy urządzenie zasygnalizuje otwarcie okna, wychowawca sprawdza pomieszczenie, w którym się ono znajduje. W przypadku znalezienia dziecka wychowawca placówki zgodnie z procedurą, wzywa pogotowie ratunkowe, które ma przewieźć dziecko na badania do szpitala. Następnie wszczynana jest procedura adopcyjna, aby dziecko mogło jak najszybciej znaleźć się w nowej rodzinie.

 

 

W białostockim oknie jak dotąd pozostawiono troje dzieci ( 12.01.2014 ), ( 14.08.2016 ), ( 03.09.2019 ).