„Największym urokiem świata

 jest urok drugiego człowieka.”

 

                                                                                                              Zofia Nałkowska                      

                          ..................................................................................................................................