„Największym urokiem świata

 jest urok drugiego człowieka.”

 

                                                                                                              Zofia Nałkowska                      

                          ..................................................................................................................................  

 

UWAGA

 

Od dnia 1 stycznia 2021 roku, na podstawie Uchwały Rady Miasta Białystok NrXXI331/20

 z dm.27.02.2020 oraz Uchwały Nr XXIII354/20 z dnia 30.03.2020

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „ Jedynka” oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom pod Modrzewiem ‘’ wchodzą w skład powstałego w dniu 01.01.2021 roku

Centrum Obsługi Placówek  Opiekuńczo – Wychowawczych w Białymstoku.