Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedynka"

ul. Słonimska 8
15-028 Białystok

tel. / fax (85) 732-87-25   tel. (85) 741-60-23

domdzieckanr1@op.pl
biuro@domjedynka.bialystok.pl
dyrektor@domjedynka.bialystok.pl
pedagog@domjedynka.bialystok.pl
ksiegowosc@domjedynka.bialystok.pl

NIP: 966-07-87-778
REGON: 000735470

DYREKTOR - mgr Jacek Przesmycki   Z-ca DYREKTORA - mgr Anatol Goroszkiewicz

Bank Pekao S.A. Oddział w Białymstoku
NR KONTA PLACÓWKI  67 1240 5211 1111 0010 3558 1670

Swift : PKOP PL PW

 

 

Napisz do Nas
Imię i nazwisko
E-mail
Telefon
Treśćwiadomości