„ Człowiek jest wielki nie przez

               to, co posiada, lecz przez to, kim

               jest; nie przez to, co ma, lecz

               przez to, czym dzieli

                 się z innymi. „

              Jan Paweł II

                           ..................................................................................................................................                                                                   Je­sień to czas prze­mijające­go i spa­dające­go uro­ku let­nich dni...